Használati feltételek

A webhely használati feltételei
1.0 verzió

Az Ask Marketing Expert webhely a https://askmarketingexpert.com/ címen található, és az Ask Marketing Expert szerzői joggal védett alkotása. A webhely bizonyos funkcióira vonatkozhatnak további irányelvek, feltételek vagy szabályok, amelyeket az ilyen funkciókkal kapcsolatban közzétesznek a webhelyen.

Az ilyen kiegészítő feltételeket, irányelveket és szabályokat hivatkozásként beépítjük a jelen Feltételekbe.

Jelen Felhasználási Feltételek ismertették azokat a jogilag kötelező érvényű feltételeket, amelyek felügyelik a Webhely használatát. AZ OLDALRA BEJELENTKEZVE, MEGFELEL A FELTÉTELEKBEL, és kijelenti, hogy rendelkezik jogosultsággal és kapacitással a jelen Feltételek betartásához. LEGYEN 18 ÉV KOROSAN KELL LENNI AZ OLDALRA. HA MEGFOGADJA E FELTÉTELEK MINDEN RENDELKEZÉSÉT, NE LÉPJEN BE ÉS/HASZNÁLJA AZ OLDALOT.

Ezek a feltételek megkövetelik a választottbírósági eljárás 10.2 szakaszának egyéni alkalmazását a viták rendezéséhez, és korlátozzák a jogorvoslati lehetőségeket vita esetén. Ezeket a Felhasználási Feltételeket a Felhasználási Feltételek Generátor segítségével hozták létre.

Hozzáférés a webhelyhez

E feltételek mellett. A Társaság nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott licencet ad Önnek ahhoz, hogy kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásához férjen hozzá a webhelyhez.

Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben Önnek jóváhagyott jogokra a következő korlátozások vonatkoznak: (a) Ön nem értékesítheti, bérelheti, lízingelheti, átruházhatja, átruházhatja, terjesztheti, tárolhatja vagy más módon hasznosíthatja a webhelyet; (b) nem változtathatja meg, nem készíthet származtatott munkákat, nem szedheti szét, nem fordíthatja vissza és nem fordíthatja vissza a webhely bármely részét; (c) Ön nem férhet hozzá a webhelyhez hasonló vagy versenyképes webhely létrehozása céljából; és (d) az itt kifejezetten meghatározottak kivételével a Weboldal egyetlen része sem másolható, sokszorosítható, terjeszthető, újrakiadható, letölthető, megjeleníthető, közzétett vagy továbbítható bármilyen formában vagy bármilyen módon, hacsak másképp nem jelezzük, bármilyen jövőbeli kiadás, frissítés vagy a Weboldal funkcióinak egyéb kiegészítéseire a jelen Feltételek vonatkoznak. Az oldalon található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi értesítést meg kell őrizni annak minden másolatán.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Ön értesítése nélkül vagy anélkül megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse a webhelyet. Ön jóváhagyta, hogy a Vállalat nem vonható felelősségre Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhely vagy annak bármely része változásáért, megszakításáért vagy megszüntetéséért.
Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Vállalatnak nem kötelessége bármilyen támogatást nyújtani Önnek a Webhellyel kapcsolatban.

Az Ön által biztosított Felhasználói Tartalom kizárásával Ön tudatában van annak, hogy a Webhelyen és annak tartalmában található valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat, a Társaság vagy a Vállalat beszállítói tulajdona. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek és a webhelyhez való hozzáférés nem ad semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a szellemi tulajdonjogok iránt vagy azokhoz, kivéve a 2.1. Szakaszban meghatározott korlátozott hozzáférési jogokat. A Társaság és beszállítói fenntartják a jelen Feltételekben nem biztosított jogokat.

Harmadik fél linkjei és hirdetései; Más felhasználók

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések. A webhely tartalmazhat hivatkozásokat harmadik fél webhelyeire és szolgáltatásaira, és/vagy hirdetéseket jeleníthet meg harmadik felek számára. Az ilyen harmadik felek linkjei és hirdetései nincsenek a vállalat ellenőrzése alatt, és a vállalat nem felelős semmilyen harmadik fél linkjeiért és hirdetéseiért. A vállalat hozzáférést biztosít ezekhez a harmadik féltől származó linkekhez és hirdetésekhez, csak az Ön kényelme érdekében, és nem vizsgálja felül, nem hagyja jóvá, nem ellenőrzi, nem támogatja, nem szavatolja, és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a harmadik felek linkjeivel és hirdetéseivel kapcsolatban. A harmadik féltől származó linkeket és hirdetéseket saját felelősségére használja, és ennek megfelelően kellő óvatossággal és diszkrécióval kell eljárnia. Amikor a harmadik felek linkjeire és hirdetéseire kattint, a vonatkozó harmadik fél feltételei és irányelvei érvényesek, beleértve a harmadik fél adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát.

Más felhasználók. Minden webhely felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik saját felhasználói tartalmáért. Mivel nem mi irányítjuk a Felhasználói Tartalmat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen Felhasználói Tartalomért, akár Ön, akár mások nyújtják. Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen interakciókból eredő veszteségekért vagy károkért. Ha vita merül fel Ön és a webhely bármely felhasználója között, akkor nem vagyunk kötelesek részt venni.


Ezennel elengedi és örökre elbocsátja a Társaságot és tisztviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, utódjainkat és megbízásaikat, és ezennel lemond és lemond minden egyes múltbeli, jelenbeli és jövőbeli vitáról, követelésről, vitáról, követelésről, jogról, kötelezettségről, felelősségről, mindenfajta és jellegű cselekvés és cselekvés oka, amely közvetlenül vagy közvetve a Webhelyen keletkezett vagy merül fel, vagy amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a webhelyhez. Ha Ön kaliforniai lakos, akkor a fentiekkel összefüggésben lemond a kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakaszáról, amely kimondja: “az általános felszabadítás nem terjed ki azokra a követelésekre, amelyekről a hitelező nem tud vagy nem feltételezi, hogy az ő javára léteznek a felszabadítás végrehajtásának időpontja, amely, ha ő tudja, lényegesen befolyásolta az adósokkal való elszámolását. “

Google DoubleClick DART cookie. A Google az egyik harmadik fél szolgáltató webhelyünkön. Ezenkívül cookie -kat, más néven DART cookie -kat használ, hogy hirdetéseket jelenítsen meg webhelyünk látogatóinak a www.website.com és más internetes webhelyek látogatása alapján. A látogatók azonban elutasíthatják a DART cookie -k használatát, ha felkeresik a Google hirdetési és tartalmi hálózatának adatvédelmi irányelveit a következő URL -en – https://policies.google.com/technologies/ads

Jogi nyilatkozatok

A webhelyet “ahogy van” és “ahogy elérhető” alapon biztosítjuk, és a vállalat és beszállítóink kifejezetten elhárítanak minden és bármilyen, akár kifejezett, akár hallgatólagos, akár törvényi garanciát és feltételt, beleértve a kereskedelmi garanciákat és feltételeket , alkalmasság egy adott célra, cím, csendes élvezet, pontosság vagy jogsértés. Mi és beszállítóink nem garantáljuk, hogy a webhely megfelel az Ön igényeinek, megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen elérhető lesz, vagy pontos, megbízható, vírusoktól vagy más káros kódoktól mentes, teljes, jogi , vagy biztonságos. Ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik a webhelyre vonatkozó garanciákat, minden ilyen garancia időtartama az első használat időpontjától számított kilencven (90) napra korlátozódik.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kizárás nem vonatkozik Önre. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, a társaság vagy beszállítóink semmilyen esetben sem felelnek Önnek vagy harmadik félnek az elmaradt nyereségért, az adatok elvesztéséért, a helyettesítő termékek beszerzésének költségeiért, vagy bármilyen közvetett, következményes, példaértékű, esetleges, különleges vagy büntető károk, amelyek ezekből a feltételekből erednek, vagy azokra vonatkoznak, vagy az Ön használata, vagy ha nem tudja használni az oldalt, még akkor sem, ha a vállalatot értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Az oldal elérése és használata saját belátása és kockázata alapján történik, és kizárólagos felelősséggel tartozik az eszközében vagy számítógépes rendszerében bekövetkező károkért, vagy az ebből származó adatok elvesztéséért.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, az ebben foglaltak ellenkezőjétől függetlenül, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért való felelősségünk mindenkor legfeljebb ötven amerikai dollárra (u.s. 50 USD) korlátozódik. Egynél több követelés fennállása nem növeli ezt a korlátot. Ön beleegyezik abba, hogy beszállítóink semmilyen felelősséget nem vállalnak a jelen szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatban.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Időtartam és felmondás. E szakaszra is figyelemmel, ezek a feltételek teljes mértékben érvényben maradnak a Weboldal használata során. Saját belátása szerint bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön webhelyhasználati jogait, beleértve a jelen Feltételeket megszegő webhelyhasználatot is. A jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnésekor az Ön Fiókja és a Webhelyhez való hozzáférési és -használati jog azonnal megszűnik. Ön tudomásul veszi, hogy fiókja megszüntetése magában foglalhatja a fiókjához társított felhasználói tartalom törlését élő adatbázisunkból. A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal Ön iránt a jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnéséért. A jelen Feltételekből fakadó jogainak megszűnése után is a jelen Feltételek alábbi rendelkezései maradnak érvényben: 2–2.5. Szakasz, 3. szakasz és 4–10.

Szerzői jogi szabályzat.

A vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és kéri, hogy webhelyünk felhasználói tegyék ugyanezt. Weboldalunkkal kapcsolatban elfogadtunk és végrehajtottunk egy olyan szabályt, amely tiszteletben tartja a szerzői jogi törvényt, amely előírja a jogsértő anyagok eltávolítását, valamint azon weboldalunk felhasználóinak megszüntetését, akik ismételten megsértik a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a szerzői jogokat is. Ha úgy gondolja, hogy egyik felhasználónk a webhelyünk használatával jogellenesen megsérti egy mű szerzői jogait, és szeretné, ha eltávolítanák az állítólagosan jogsértő anyagot, akkor az alábbi információkat írásos értesítés formájában ( 17 USC § 512 (c) pontját meg kell adni a kijelölt szerzői jogi ügynökünknek:

  • fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • azon szerzői jog által védett mű (k) azonosítása, amelyekről azt állítja, hogy megsértették őket;
  • azon szolgáltatások azonosítása, amelyeket Ön szerint jogsértő, és amelyek eltávolítását kéri tőlünk;
  • elegendő információ ahhoz, hogy megtaláljuk az ilyen anyagokat;
  • címe, telefonszáma és e-mail címe;
  • nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen hisz abban, hogy a kifogásolható anyag felhasználását nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény; és
  • nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás büntetése miatt Ön vagy az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 17 U.S.C. 512. § (f) bekezdés, az írásbeli értesítésben az anyagi tények bármilyen téves bemutatása automatikusan felelősséget ró a panaszos félre az írásos értesítéssel és a szerzői jogok megsértésével kapcsolatban felmerült károkért, költségekért és ügyvédi díjakért.

Tábornok

Ezeket a feltételeket időnként felülvizsgáljuk, és ha lényeges változtatásokat hajtunk végre, értesíthetjük Önt, ha e-mailt küldünk Önnek a legutóbb megadott e-mail címre, és/vagy jól láthatóan közzéteszi a változásokat a Webhely. Ön felelős a legfrissebb e-mail címének megadásáért. Abban az esetben, ha az Ön által megadott utolsó e-mail cím érvénytelen, az ilyen értesítést tartalmazó e-mail elküldése mindazonáltal hatékony értesítést jelent a közleményben leírt változásokról. A jelen Feltételek bármely módosítása a legkorábbi harminc (30) naptári napon belül lép hatályba, miután elküldtük Önnek az e-mail értesítést, vagy harminc (30) naptári nappal azután, hogy közzétettük a változásokat a Weboldalunkon. Ezek a változtatások azonnal érvénybe lépnek webhelyünk új felhasználói számára.

Weboldalunk további használata az ilyen változásokról szóló értesítés után azt jelzi, hogy Ön elismeri ezeket a módosításokat, és elfogadja, hogy kötelezik magukat az ilyen változások feltételeire. Vitarendezés. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a választottbírósági megállapodást. Ez a Vállalattal kötött szerződés része, és érinti az Ön jogait. Ez tartalmazza a KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ BÍRÓBÍRÁSRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOKAT ÉS AZ OSZTÁLYOS INTÉZKEDÉS ELLÁTÁSÁT.

A választottbírósági megállapodás alkalmazhatósága. A Feltételekkel vagy a Társaság által biztosított bármely termék vagy szolgáltatás használatával kapcsolatos minden olyan igényt és vitát, amelyet nem lehet informálisan vagy kis értékű bíróságon rendezni, a jelen Választottbírósági Szerződés feltételei alapján egyénileg kötelező választottbírósági eljárással kell rendezni. Eltérő megállapodás hiányában minden választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni.

Ez a Választottbírósági Szerződés vonatkozik Önre és a Vállalatra, valamint a leányvállalatokra, leányvállalatokra, ügynökökre, alkalmazottakra, érdekelt elődökre, utódokra és megbízásokra, valamint a Feltételek alapján biztosított szolgáltatások vagy áruk minden jogosult vagy jogosulatlan felhasználójára vagy kedvezményezettjére.

Értesítési követelmény és informális vitarendezés. Mielőtt bármelyik fél választottbírósági eljárást kezdeményezne, a félnek először írásos vitát kell küldenie a másik félnek, amelyben leírja a követelés vagy vita jellegét és alapját, valamint a kért enyhítést. Értesítést kell küldeni a Társaságnak a következő címre: Holden Street 123. Az értesítés kézhezvételét követően Ön és a Társaság megkísérelheti informálisan rendezni a követelést vagy a vitát. Ha Ön és a Társaság nem oldja meg a követelést vagy vitát az Értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, bármelyik fél választottbírósági eljárást indíthat.

A felek által tett bármely rendezési ajánlat összegét csak akkor lehet nyilvánosságra hozni a választottbíró előtt, ha a választottbíró meg nem határozta az egyik félnek járó ítélet összegét.

Választottbírósági szabályok. A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Társaságon keresztül kell kezdeményezni, amely egy alternatív vitarendezési szolgáltató, amely az ebben a szakaszban meghatározott választottbírósági eljárást kínálja. Ha az AAA nem áll a választottbíróság rendelkezésére, a felek megállapodnak abban, hogy alternatív AVR -szolgáltatót választanak. Az AVR -szolgáltató szabályai irányítják a választottbíróság minden aspektusát, kivéve, ha ezek a szabályok ellentétesek a Feltételekkel.

A választottbírósági eljárásra vonatkozó AAA Fogyasztói Választottbírósági Szabályok elérhetők online az adr.org címen, vagy hívhatják az AAA-t az 1-800-778-7879 számon. A választottbírósági eljárást egyetlen, semleges választottbíró végzi. Bármilyen követelés vagy vita, ahol a kért díj teljes összege kevesebb, mint tízezer amerikai dollár (10 000,00 USD), a mentesítést kérő fél döntése alapján kötelező, nem megjelenésen alapuló választottbírósági eljárás keretében rendezhető.

Azon követelések vagy viták esetén, ahol a kért ítélet teljes összege tízezer amerikai dollár (10 000,00 USD) vagy több, a meghallgatáshoz való jogot a választottbírósági szabályok határozzák meg. Bármely meghallgatásra a lakóhelyétől 100 mérföldön belüli helyen kerül sor, kivéve, ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, és ha a felek másként nem állapodnak meg.

Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, a választottbíró ésszerű értesítést küld a feleknek a szóbeli meghallgatások időpontjáról és helyéről. A választottbíró által hozott ítéletre vonatkozó bármely ítélet az illetékes joghatóság bármely bíróságához bevihető. Ha a választottbíró olyan ítéletet ítél meg Önnek, amely nagyobb, mint a Társaság által a választottbírósági eljárás megkezdése előtt tett utolsó egyezségi ajánlat, akkor a Társaság kifizeti Önnek a jutalom közül a nagyobbik összeget, vagy 2 500,00 dollárt. Mindegyik fél maga viseli a választottbírósági eljárás során felmerülő költségeit és folyósításait, valamint egyenlő részt fizet az ADR -szolgáltató díjaiból és költségeiből.

A nem megjelenésen alapuló választottbírósági eljárás további szabályai. Ha nem megjelenésen alapuló választottbíróságot választanak, a választottbírósági eljárást telefonon, online és/vagy kizárólag írásbeli beadványokon kell lefolytatni; a konkrét módszert a választottbírósági eljárást kezdeményező fél választja.

A választottbírósági eljárás nem járhat a felek vagy tanúk személyes megjelenésével, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

Időkorlátozások. Ha Ön vagy a Vállalat választottbírósági eljárást folytat, akkor a választottbírósági eljárást az elévülési időn belül és az AAA szabályai által az adott követelésre előírt határidőn belül kell kezdeményezni és/vagy követelni.

A választottbíró hatósága. Ha választottbírósági eljárást kezdeményeznek, a választottbíró dönt Ön és a Társaság jogairól és kötelezettségeiről, és a vita nem lesz összevonva más ügyekkel, és nem kapcsolódik más ügyekhez vagy felekhez.

A választottbíró felhatalmazást kap arra, hogy bármely követelés teljes egészére vagy egy részére hajlandó indítványokat tegyen. A választottbíró jogosult pénzbeli kártérítést megítélni, és bármely nem pénzbeli jogorvoslatot vagy mentességet biztosítani az egyén számára, az alkalmazandó jog, az AAA szabályok és a Feltételek alapján.

A választottbíró írásbeli ítéletet és határozatnyilatkozatot ad ki, amelyben leírja a döntés alapjául szolgáló lényeges megállapításokat és következtetéseket.

A választottbírónak ugyanazok a felhatalmazásai vannak arra, hogy egyedi alapon mentességet ítéljen meg, mint a bíróság bírójának. A választottbíró ítélete végleges és kötelezi Önt és a Társaságot.

Az esküdtszék tárgyalásának lemondása. A FELEK FELELŐSÍTIK ALKOTMÁNYI ÉS JOGI JOGukat, hogy BÍRÓSÁGRA HOZZÁK ÉS BÍRÓ VAGY BÍRÓSÁG ELŐTT BÍRHATJÁK, ehelyett úgy döntenek, hogy minden igényt és vitát a Választottbírósági Megállapodás szerinti választottbírósági eljárás keretében kell megoldani. A választottbírósági eljárások jellemzően korlátozottabbak, hatékonyabbak és olcsóbbak, mint a bíróságon alkalmazandó szabályok, és nagyon korlátozott bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik. Abban az esetben, ha peres eljárás merülne fel Ön és a Társaság között bármely államban vagy szövetségi bíróságon, a választottbírósági ítélet megszüntetése vagy végrehajtása érdekében, vagy más módon, ÖN ÉS A TÁRSASÁG MINDEN JOGOT BÍRÓSÁGI BÍRÓSÁGRA VÁLASZT, ahelyett, hogy a vita megoldását választaná. bíró által.

Lemondás a csoportos vagy összevont intézkedésekről. A jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi követelésnek és vitának egyedi alapon kell döntenie vagy pereskednie kell, nem pedig osztályalapon, és egynél több ügyfél vagy felhasználó követelései nem dönthetők el vagy perelhetők együtt vagy más ügyfelekkel. vagy felhasználó.
Titoktartás. A választottbírósági eljárás minden aspektusa szigorúan bizalmas.

A felek megállapodnak abban, hogy titokban tartják, kivéve, ha a törvény másként írja elő. Ez a bekezdés nem akadályozza meg a felet abban, hogy a jelen Szerződés végrehajtásához, a választottbírósági ítélet végrehajtásához vagy az elrendelő vagy méltányos jogorvoslathoz szükséges információkat a bíróság elé terjesszen.

Választottbírósági eljárás alá nem tartozó követelések. A fentiek ellenére a rágalmazás, a számítógépes csalásról és visszaélésről szóló törvény megsértése, valamint a másik fél szabadalmának, szerzői jogának, védjegyének vagy üzleti titkának megsértése vagy eltulajdonítása nem tartozik a jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá.

Minden olyan esetben, amikor a fenti választottbírósági megállapodás lehetővé teszi a felek számára, hogy bíróság előtt pereskedjenek, a felek ezennel megállapodnak abban, hogy ilyen célból alávetik magukat a hollandiai megyében, Kaliforniában található bíróságok személyes joghatóságának.

A Webhelyre vonatkozhatnak az Egyesült Államok export -ellenőrzési törvényei, és más országok export- vagy importszabályai is vonatkozhatnak rá. Ön beleegyezik abba, hogy az Egyesült Államok exporttörvényeit vagy rendeleteit megsértve nem exportál, nem exportál vagy közvetít közvetlenül vagy közvetve a Társaságtól szerzett amerikai technikai adatokat, illetve az ilyen adatokat használó termékeket.

A társaság a 10.8. Szakaszban található címen található. Ha Ön kaliforniai lakos, akkor panaszait a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériumának Fogyasztási Termékei Osztályának Panaszsegélyező Osztályán teheti meg, írásban felveheti velük a kapcsolatot a 400 R Street, Sacramento, CA 95814 vagy a (800) telefonszámon. ) 952-5210.

Elektronikus kommunikáció. Az Ön és a Vállalat közötti kommunikáció elektronikus eszközöket használ, függetlenül attól, hogy Ön használja -e a webhelyet, vagy küldjön nekünk e -maileket, vagy hogy a Társaság értesítéseket tesz közzé a Webhelyen, vagy e -mailben kommunikál Önnel. Szerződési célokból Ön (a) hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus formában fogadja a Társaságtól érkező közleményeket; és (b) beleegyezik abba, hogy a Vállalat által Önnek elektronikus úton biztosított valamennyi feltétel, megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció eleget tesz minden olyan jogi kötelezettségnek, amelyet ezek a közlemények teljesítenének, ha nyomtatott formában készülnének.
Teljes feltételek. Ezek a Feltételek alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a Webhely használatával kapcsolatban. Ha elmulasztjuk gyakorolni vagy érvényesíteni a jelen Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem tekinthető e jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

A jelen Feltételek szakaszcímei csak a kényelmet szolgálják, és nincs jogi vagy szerződéses hatályuk. Az „beleértve” szó azt jelenti, hogy „korlátozás nélkül”. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartják, akkor a jelen Feltételek többi rendelkezése sértetlen marad, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés módosítottnak tekintendő, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényes és végrehajtható legyen.

Az Ön vállalattal fennálló kapcsolata független vállalkozóval áll fenn, és egyik fél sem a másik ügynöke vagy partnere. Ezeket a feltételeket, valamint az itt foglalt jogait és kötelezettségeit nem lehet átruházni,
alvállalkozásba adta, delegálta vagy más módon átruházta Önt a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és a fentiek megsértésével történő bármely engedményezési, alvállalkozói, átruházási vagy átruházási kísérlet semmis. A Társaság szabadon hozzárendelheti ezeket a feltételeket. A jelen Feltételekben foglalt feltételek kötelezőek az átvevőkre.

Az Ön adatvédelme. Kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveinket.

Szerzői jogi/védjegyinformációk. Szerzői jog ©. Minden jog fenntartva. Az oldalon megjelenített összes védjegy, logó és szolgáltatási jel a mi tulajdonunk vagy más harmadik felek tulajdona. Ön nem használhatja ezeket a jelzéseket előzetes írásbeli beleegyezésünk vagy az olyan harmadik fél beleegyezése nélkül, amely a jelvényeket birtokolhatja.

Elérhetőség
Cím: Holden utca 123
E -mail: jamesandie248@gmail.com